• https://www.facebook.com/kursad.ogretmek
 • https://twitter.com/kuremre

Hakkımızda

 1978 Gümüşhane doğumlu olan Kürşad Emre ÖĞRETMEK, ilk,orta ve lise eğitimini Gümüşhane’de tamamlamıştır. 1996 yılında Gümüşhane Sağlık Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra 1997 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanmış ve 2002 yılında lisans bölümünden mezun olmuştur. Üniversite de okurken 2001 yılı itibari ile sağlık memuru olarak Bolu ilinde göreve başlamış, aynı yıl itibari ile Ankara’ya naklen ataması gerçekleşmiştir. 2007-2008 yıllarında Personel Sınıfı Yedek Subay olarak askerlik görevini ifa ettikten sonra, 2008 Ağustos ayında Ankara 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde tekrar görevine başlamıştır. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veterinerlik Önlisans bölümünden mezun olmuştur.

ÇALIŞMALARI;
 • 2000 yılında edebiyat çalışmalarından derlediği bir hikaye kitabı oluşturmuştur.
 • 2001 yılında “Bir Ağabeyin Avrupa Seyahati” başlıklı Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini anlatan kitabını tamamlamıştır.
 • 2002 yılında şiir kitabını tamamlamış ve Sedat Simavi’ye katılmıştır.
 • 2004 yılında sağlık memurlarının TSE standartlarını (önceki metin 1928’de yazılmıştır.) güncellemiştir.
 • 2005 yılında bir sendika da temsilcilik görevini yürütürken, bizzat çalışmaları ile döner sermaye yasasının son şeklini almasını sağlamıştır. 
 • 2005 yılında, Döner Sermaye Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurmuştur. 
 • 2005-2006 Yılında Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Türkiye’de ilk kez kurulan pulmoner rehabilitasyon merkezinin kurumsallaşmasına katkıda bulunmuştur.
 • 2006 yılı sonunda yıllık izinlerden döner sermaye ödeneğinin kesilmemesine dair bir çalışma yapmış ve yöneticisi olduğu sendika aracılığı ile takibinin yapılması için danışmanlık yürütmüştür.
 • 2007-2008 yılları döneminde personel sınıfı yedek subay olarak vatani hizmetini yerine getirmiştir.
 • Askeri öğrencilik döneminde Konya'da okuma yazma bilmeyen askerler için çalışma yapmış, kütüphaneye 100'den fazla kitap bağışlamış, yedek subaylık döneminde ise Adana Askerlik Daire Başkanlığında 300'den fazla kitaptan oluşan bir kütüphane kurmuştur.
 • Askeri Öğrenciliğini eğitim birincisi olarak tamamlamıştır.
 • Askeri öğrenci iken Eğitim ve Doktrin komutanlığındaki okuma yazma bilmeyen askerlerin eğitimine destek için komutanlık kütüphanesine 100'den fazla kitap bağışlamıştır.
 • Asteğmenliği döneminde Adana Askerlik Daire Başkanlığında gerek şahsi kütüphanesinden eklediği 300'e yakın kitap ile, gerek TÜBİTAK ve ulusal gazetelerle yaptığı yazışmalar ile elde ettiği kitaplarla Daire Başkanlığı içinde bir kütüphane kurmuştur.
 • 2008 Yılında Ankara'da Onbeşşubat Gençlik Merkezi oluşumunun fikri altyapısını hazırlamış ve fiili olarak hayata geçirmiştir.
 • 2009 yılında Minik 112 Projesini hazırlamıştır.
 • 2009 Mayıs ayında ACİL-SEN isimli sağlık ve sosyal hizmet sendikasının kurucu üyeliğini yapmış ve diğer kurucu üyelerle birlikte oluşumun fiili kısmını gerçekleştirip Genel Başkanlık görevini üstlenmiştir.
 • 2009 Mayıs ayı içerisinde; 2006 yılında hazırlamış olduğu ancak yeterince takip edilmediği için hak alınamayan “YILLIK İZİNLERE UYGULANAN DÖNER SERMAYE KESİNTİSİ” çalışmasını daha ayrıntılı olarak hazırlamış ve dosyayı Sağlık Bakanlığı’na sunmuştur.
 • 2009 Haziran ayında sistemde gördüğü eksikliklerden yola çıkarak bilgi ve birikimi ile hazırlamış olduğu kısa adı AMİSTEP olan "AMBULANS İLERİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ PARKURU" projesini Sağlık Bakanlığı’na sunmuştur.
 • 2010 Mayıs Ayında 7 yıldır üzerinde çalıştığı Sağlık Yardımlaşma, Dayanışma ve Biriktirme Sandığı (SAYDES) Projesini hayata geçirmiş ve SAYDES'i kurarak genel başkanlık görevini üstlenmiştir.
 • 2010, 2011 ve 2012 yıllarında SAYDES mevzuatının tamamlanması için tüzükle birlikte, çeşitli yönerge ve talimatları yazmış, SAYDES bünyesinde kurulan birimlerin logolarını çizmiştir.
 • 2011 Nisan ayında BEYAZ-SEN isimli sağlık ve sosyal hizmet sendikasının mevzuatını yazmış, kurucu üyeliğini yapmış ve diğer kurucu üyelerle birlikte oluşumun fiili kısmını gerçekleştirip yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir.
 • 2011 Aralık ayında T.B.M.M.'nin Yeni Anayasa çalışmaları çerçevesinde, sürece katkı da bulunmak maksadı ile SAYDES Yürütme Kurulu ile birlikte oluşturdukları çalıştaydan çıkan fikir, düşünce ve teklifleri YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI SONUÇ DOSYASI'nda birleştirmiş ve heyet olarak 2012 Ocak ayında T.B.M.M. Başkanı Cemil ÇİÇEK'e sunmuşlardır.
 • 2012 Ağustos ayında TIP-SEN isimli sağlık ve sosyal hizmet sendikasının mevzuatını yazmış ve TIP-SEN'e mevzuat geliştirme ve kurumsallaşma yönünde danışmanlık hizmeti vermiştir.
 • 2012 Ekim ayında hasta yakınlarının ücretsiz faydalanabileceği konukevlerini tek elden yürütmeyi sağlayacak olan "YEŞİL ÇATI" projesini hazırlamıştır.
 • Milliyetçi Hareket Partisi, Siyaset ve Liderlik Okulu 7. Dönem programını alan Öğretmek, dönem birincisi olarak programdan mezun olmuştur.
 • Seçimlerin güvenliği ve demokratik geleceği için Haziran 2013'te diğer kurucu üyelerle birlikte Güvenli ve Demokratik Seçim Derneğini kurmuş ve kurucu genel başkanlık görevini üstlenmiş olup muhalefetteki siyasi partilerin iktidar olmak gibi bir isteklerinin olmadığını görünce Nisan 2014'te derneği kapatmıştır. 
 • 2013 Eylül ayında kısa adı SLODER olan Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Lİderlik Okulu Mezunları Derneği mevzuatını yazarak, kurucu genel başkanlığını yapmış olup MHP'den gelen baskılar üzerine derneği 2014 yılı Nisan ayında kapatmıştır. 
 • 2014 Nisan ayında SAYDES'e bağlı olan Sigorta Borsası şirketini hakkıyla yönetebilmek için SEGEM'İN vermiş olduğu sigortacılık kurslarına katılmış ve SEGEM Belgesi almıştır.
 • 2014 Ağustos ayında CİHAN PARTİSİ isimli siyasi partinin kuruluşu için danışmanlık hizmeti yürütmüş ve CİHAN PARTİSİ'nin tüzüğünü ve parti programını yazarak kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını sağlamıştır. 
 • Dünyada ilk kez kendisi tarafından proje haline getirilen Dava Destek Sigortası Sistemi, Faizsiz Nakit Kredi Sistemi ve Acil İhtiyaç Fonu Sistemlerini ücretsiz olarak SAYDES'in kullanımına sunmuş olup bu projeler halen başarı ile yürütülmektedir.
 • Sporcu ve sosyal yönüyle de tanınan ÖĞRETMEK’in futbol hakemliği, badminton antrenörlüğü ve halk oyunları eğitmenliği sertifikaları mevcut olup ayrıca uzun yıllar kar kayağı, çim kayağı ve voleybol dallarında başarılı bir şekilde spor yapmıştır.
 • Hali hazırda bir çok STK'ya aktif danışmanlık vermektedir.
 • 2015 Yılında faaliyete geçen SAYDES SPOR kulübünün başkanlığını yapmış ve kulüp atletizm dalında ilk yılında Türkiye Şampiyonluğunu elde etmiştir.
 • 02.06.2016 Tarihinde yapılan SAYDES 3. Olağan Genel Kurulunda, kuruma siyaset bulaşmaması için kendi isteği ve tercihi ile genel başkanlığa aday olmamış ve ölmeden veya kovulmadan, gönüllü olarak koltuğu bırakan ilk başkan olma ünvanını almıştır. 
 • 1 Temmuz 2016 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurulda Cihan Partisi Genel Başkanlığına seçilmiştir ve bu görevini halen sürdürmektedir.
 • 3 Şubat 2020 tarihinde Anadolu Güç Birliği Derneğinin kurucu genel başkanlığını yapmıştır ve bu görevi halen sürdürmektedir.
 • 2020 YKS sınavında ilk 14 bine girerek, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmıştır ve eğitim faaliyetine devam etmektedir.
 • 20 Ekim 2020 tarihinde Tüm Sağlıkçıların Güç Birliği Derneğinin kurucu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır ve bu görevi halen sürdürmektedir.
 • Kürşad Emre ÖĞRETMEK evli ve Kaan Mete ile İltan Efe'nin babasıdır.